Regulamin sklepu

1. Dane firmy 

Właścicielem Strony getthebalance.pl działającej pod adresem https://getthebalance.pl jest firma:

Get the Balance Roksana Mikuła
ul. Szkolna 9A/5B 05-090 Raszyn
NIP: 534-259-44-36

REGON 382718709

 

Adres korespondencyjny, adres do wysyłania zwrotów i reklamacji (adres magazynu):

Get the Balance Roksana Mikuła
ul. Szkolna 9A/5B 05-090 Raszyn

E-mail: info@getthebalance.pl, telefon: +48 662-893-725

 

2. Dokonywanie transakcji

Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży z firmą Get the Balance Roksana Mikuła.

Klient może złożyć zamówienie wyłącznie poprzez stronę internetową getthebalance.pl po zapoznaniu się Regulaminem Sklepu oraz w przypadku zakupu nowego siodła Zasadami zakupu nowego siodła.

Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.

Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia.

Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, które ponosi Klient. Koszty wysyłki uzależnione są od łącznej wagi produktów i rodzaju dostawy. W szczególnych przypadkach Klientowi przysługuje darmowa dostawa.

W sklepie getthebalance.pl dostępne są następujące formy płatności:

- przelew tradycyjny

- przelew natychmiastowy (Payu)

- wysyłka za pobraniem

- zakupy na raty za pośrednictwem platformy mBank

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Blue Media S.A. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą zamówienie jest przyjęte do realizacji od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3. Realizacja dostawy lub odbiór zamówionych towarów

Zamówiony towar dostarczany jest na wskazany przez Klienta adres, ale tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

- Kurierem InPost (nie dotyczy siodeł)

Wszystkie siodła sprzedawane są z usługą dopasowania - są dostarczane przeze mnie osobiście do klienta w celu odbycia konsultacji i naniesienia ewentualnych korekt.

Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od czasu oczekiwania u producenta. Realnie wynosi on 3 do 12 tygodni w przypadku siodeł i 3-4 tygodnie w przypadku akcesoriów. 

4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

W przypadku produktów w standardowej specyfikacji masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Odstąpieniu od umowy podlega wyłącznie towar nienaruszony. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (adres korespondencyjny) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Możesz również wypełnić i przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystasz z tej możliwości, prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś przesłał nam informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Ci całość kwoty za zakupiony towar nie później niż 14 dni od momentu zwrotu. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji.

Prawo do odstąpienia nie znajduje zastosowania w przypadku siodeł:

- w niestandardowymi rozmiarze siedziska: poniżej 16,5" (nie dotyczy siodeł na kuce) i powyżej 17,5"

- w niestandardowym kolorze: brązowe (w przypadku siodeł ujeżdżeniowych) i koniakowe (w przypadku siodeł skokowych)

- na niestandardowej wysokości panela

- o niestandardowej długości tybinki

- spersonalizowane - z aplikacjami pod specjalne zamówienie klienta

Pobierz formularz

5. Reklamacje

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:
- na piśmie na adres korespondencyjny.
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@getthebalance.pl
- lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W składanej reklamacji zaleca się podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

W ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformujemy Cię o dalszym postępowaniu. 

6. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

 Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7. Postanowienia końcowe

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem getthebalance.pl a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl